naszazlotoryja.pl

Ostatnie informacje

Lubin ma wrócić na kolejową mapę Polski

tytul

Harmonogram prac torowych

Na pierwszy ogień pójdzie stacja Lubin Górniczy, którą PKP PLK zajmie się w czwartym kwartale 2017. Prace potrwają tam do lata 2019. Odcinek Lubin Górniczy – Legnica będzie remontowany od czwartego kwartału 2018 r. do jesieni 2020. Odcinek Lubin Górniczy – Rudna Gwizdanów będzie natomiast naprawiany od trzeciego kwartału 2019 r. do czwartego kwartału 2020 r. – informuje portal Rynek Kolejowy.

Na stacji Lubin Górniczy zbudowane zostaną dwa nowe perony (peron nr 1 przydworcowy o wysokości 76 cm i długości 200 m, peron nr 2 wyspowy dwukrawędziowy o wysokości 76 cm i długości 200 m). Pojawi się mała architektura (wiaty peronowe, ławki, gabloty). Zakres prac na stacji Lubin Górniczy nie uwzględnia budowy przejścia podziemnego lub kładki nad torami, a zmiana zakresu rzeczowego projektu jest niemożliwa z uwagi na stopień zaawansowania projekt – informuje portal.

Rewitalizacja

Rewitalizowana trasa (nr 289) przebiega przez teren Zagłębia Miedziowego. Głównym efektem wykonanych robót będzie poprawa systemu komunikacji na Dolnym Śląsku. To możliwość uruchomienia dogodnych połączeń pasażerskich pomiędzy głównymi ośrodkami Zagłębia Miedziowego: Legnicą, Lubinem i Głogowem. Istotnie zmienią się warunki dla transportu towarowego. Przewozy będą szybsze i sprawniejsze. Dwukrotnie szybciej pojadą pociągi – składy pasażerskie do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Rewitalizacja linii zostanie zakończona w 2020 r. Szacunkowy koszt to 250 mln zł – informuje PKP PLK.

PKP PLK podaje, że na 10 stacjach i przystankach poprawi się standard obsługi pasażerów. Odnowione perony zapewnią wygodny dostęp do pociągów. Obiekty będą dobrze oświetlone i wyraźnie oznakowane. Uwzględniony jest odpowiedni dostęp dla osób z ograniczoną mobilnością.

PKP PLK planuje budowę nowego przystanku Lubin Stadion. Będzie położony w odległości ok. 1,5 km od stacji Lubin Górniczy (w stronę Rudnej). Nowy peron będzie wyposażony w pochylnie od strony przejazdu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie.

Więcej tutaj

Meble Jelenia Góra