naszazlotoryja.pl

Ostatnie informacje

Uratują zabytek tworząc Dom Pomocy Społecznej

tytul

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo dawny Klasztor Sióstr Boromeuszek zostanie wyremontowany. W obiekcie ma powstać całodobowy dom opieki dla osób starszych, ale wiele zależy od przyznania dofinansowania. Czy projekt ma szanse powodzenia? Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, znajdą się nowe miejsca pracy, a seniorzy zyskają godną opiekę.
Zabytkowy Klasztor Sióstr Boromeuszek przy ul. Floriana w Strzelinie od lat jest w bardzo złym stanie. Zniszczony budynek cały czas ulega degradacji, a dotychczasowi właściciele nie potrafili odpowiednio o niego zadbać. Niedawno nowym właścicielem obiektu został prywatny inwestor Marek Szaciło.
W związku z tym pojawiły się plany na zagospodarowanie dawnego klasztoru, mieszczącego się przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Powstać ma tam całodobowy Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych. Umowa partnerska z gminą Strzelin zwiększa szansę na pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to konkurs, a jednym z jego kryteriów jest partner danego projektu, co przyczynia się do przyznania dodatkowych punktów. Początkowo planuje się stworzenie miejsc dla 30 pensjonariuszy, ale docelowo liczba ma być zwiększona do 80.

Poważne plany
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk jest zadowolona z tego, że znalazł się gospodarz, który chce uratować zabytek od lat popadający w ruinę. W Strzelinie niewiele jest takich przedwojennych budynków. Wcześniej obiekt miał innego właściciela, ale on nie wykazywał nim dużego zainteresowania. Przyczyniało się to do wielu interwencji straży miejskiej i policji w tamtym miejscu. Niejednokrotnie zgłaszano, że w obiekcie gromadzą się m.in. bezdomni. Zaniedbany jest też teren przy dawnym klasztorze.
- Nowy właściciel podchodzi do tego obiektu bardzo poważnie. Ma wszelkie uzgodnienia i dokumentacje. Teraz szuka środków zewnętrznych. Szanse daje Regionalny Program Operacyjny, gdyż ramach obszaru strategicznej interwencji ogłoszony jest konkurs. Można aplikować o duże dofinansowanie na wybudowanie Domu Pomocy Społecznej – wyjaśniła burmistrz.

Meble Jelenia Góra