naszazlotoryja.pl

Ostatnie informacje

Będzie ekshumacja w Gościęcicach

tytul

Na początku było wspólne oświadczenie premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza RFN Helmuta Kohla, że groby żołnierzy niemieckich w Polsce zostaną otoczone opieką.
W listopadzie 1989 roku zdecydowano, że groby żołnierzy niemieckich w Polsce zostaną otoczone opieką. Zaledwie dwa miesiące później powołano do życia wspólna komisję roboczą. Stworzyli ją przedstawiciele polskiego i niemieckiego Czerwonego Krzyża, Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge (Niemiecki Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi). Komisja zajmuje się ekshumacją ciał żołnierzy niemieckich, budową i renowacją cmentarzy, a działania te finansowane są przez stronę niemiecką. Z roku na rok komisji przybywało pracy, postanowiono więc powołać do życia fundację, która sprostałaby postawionym przed komisja celom. I tak powstała Fundacja „Pamięć” z siedzibą w Warszawie.
Informacja o planowanej ekshumacji w Gościęcicach zbiegła się w czasie z inną informacją, jaka dotarła do naszej redakcji. Dotyczyła ona m.in. pochówku trzech żołnierzy niemieckich w Gościęcicach Średnich. Zwróciliśmy się do Fundacji „Pamięć” z pytaniem, czy chodzi o ten sam, zapomniany grób. - Jedno z miejsc pochówku żołnierzy niemieckich, o którym wspomina pan, wydaje się być tym samym, o które wnioskowaliśmy. - informuje Iza Gruszka, prezes Fundacji „Pamięć”. Informację o mogile w Gościęcicach otrzymaliśmy od Urzędu Gminy i Urzędu Wojewódzkiego. Jest to miejsce o charakterze małego parku, widoczne są duże dęby, a pod jednym z nich
pozostałość po pomniku z wojny francusko- pruskiej w postaci kamienia.
Podobnie jak pana informator, nasi świadkowie informują, że w tym miejscu
przeprowadzono ekshumację żołnierzy Armii Czerwonej. Na początku kwietnia br. skierowaliśmy wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie zgody na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych szczątków żołnierzy niemieckich w tym miejscu. Ekshumowane szczątki zostaną pochowane na zbiorowym cmentarzu żołnierzy niemieckich w Nadoliach Wielkich k/ Wrocławia – odpowiedziała nam Iza Gruszka, prezes fundacji. Do pierwszych prac w Gościęcicach dojdzie nie wcześniej niż w czerwcu. O przygotowaniach do ekshumacji będziemy informować na łamach „Słowa Regionu”.Meble Jelenia Góra