naszazlotoryja.pl

Ostatnie informacje

Czy będą łatać...

tytul

Urząd Miasta i Gminy Strzelin podpisał umowę na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Prace obejmują teren miasta i gminy Strzelin. W ramach przetargu nieograniczonego złożono 6 ofert. Zadania realizować będzie firma BITMEX Grzegorza Żygadło z Paczkowa za kwotę 152 200,20 zł (przez dwa lata). Okres gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane wynosi 24 miesiące.
Umowa obejmuje naprawy cząstkowe masą na gorąco, przy głębokości ubytku 4 cm, z wycinaniem nawierzchni – w ilości 2 000 m2. Ponadto, naprawy cząstkowe wykonane masą na gorąco z wycinaniem nawierzchni, przy uwzględnieniu dodatku za każdy dodatkowy 1 cm grubości ponad 4 cm – w ilości 1 000 m2. Firma zrealizuje także naprawy cząstkowe wykonane remonterem przy użyciu grysów i emulsji 60% na bazie asfaltu modyfikowanego.
Szczegółowy zakres robót będzie każdorazowo określony przez gminę Strzelin. Ponadto będzie uzależniony od faktycznych potrzeb, które pojawiają się w trakcie realizacji zadania. Umowa została zawarta do 30 czerwca 2018 r. Prace rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja.Meble Jelenia Góra